PhACE Invitation 2016

Dear PhD candidate,

Career opportunities after a PhD are a highly debated topic among PhD candidates. The majority of candidates starting a PhD want to end up in academia. However this is a difficult career step and not always a possibility within your reach. Utrecht University developed the PhD Activating Career Event to help you with future career steps (PhACE).

PhACE gives insight into the great value and different career opportunities of your PhD. As doctoral candidates, you are top academic performers with a broad scope of experience who may fit in many different sectors of employment. PhACE brings people together that successfully completed their PhD with different career tracks. During a two day event, organized by PhACE, these people want to share their professional experiences with you! Furthermore they want to explain the skills that are needed to transfer to areas other than academia.

During these two days you will participate in a range of workshops. These workshops will help you to explore your personal strengths and skills and create awareness of personal weaknesses to help you surpass yourself!
PhD Activating Career Event (PhACE)

We at PhACE are joyous to announce that the registration for the next PhACE event is now open. PhACE XI will be held:

When: Monday April 18th and Tuesday 19th , 2016
Where: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
From: 09.00-19.00 hrs.
Group: PhD candidates in the penultimate (usually 3rd) year of their PhD
Fee: Free of charge when attending full two days. If not please contact Phace@uu.nl.
Language: English
Registration: PhACE website: www.uu.nl/phace

If you are interested please make sure you register a.s.a.p. otherwise we cannot guarantee placing for the event.

Kind Regards,

Fati Shahrabi & Lucette Teurlings
PhACE Team

Guide for external PhDs

(in Dutch)

Ben je geinteresseerd in wetenschappelijk promoveren naast of na je carriere? Of ben je al buitenpromovendus en op zoek naar tips en trics? Dan is de volgende website en het bijbehorende handboek een goed

Kaft Handboek Buitenpromovendi - geschreven door Floor Basten en Kerstin van Tiggelen

Kaft Handboek Buitenpromovendi – geschreven door Floor Basten en Kerstin van Tiggelen

startpunt! Lees de ervaringen van buitenpromovendi en de tips van hoogleraren over promoveren in deeltijd in het Handboek Buitenpromovendi.

Prout calls on Executive Board to improve status of PhD candidates

On 19 May, Prout sent a letter to the Executive Board to draw their attention to the problems that especially bursary PhD candidates of Utrecht University encounter. These PhD candidates neither have an employee status nor a student status within the University, causing them to find themselves disadvantaged legally and socially. For example, they don’t have access to housing facilities for students (because they are not students), but neither can they find accommodation through the social and private rental sector (because they do not have a labour contract). Another problem is that they have no voting rights at University and Faculty Council elections. Prout has urged the Executive Board to give bursary PhD candidates and PhD candidates employed by the UMCU the same rights and resources as their fellow PhD candidates employed by the university. Read the English translation of our letter here.

Revised experiments on Animals Act Potential consequences for PhD candidates

On 18 December 2014, the Experiments on Animal Act was revised in order to implement EU-Directive 2010/63/EU. The new act aims to create more transparency. Compared to the old system, the most important differences are the creation of the Animal Welfare Body and the fact that there is a Non-Technical Summary (NTS) that has to be written in Dutch. Except for these language requirements, which can be a problem for international PhD candidates, all PhD candidates who perform animal experiments will have to deal with the consequences of this change in legislation. Problems may arise from timing issues, a fee that needs to be paid and the fact that these project proposals can be written for a period of 5 years. It is important that PhD candidates are informed about this situation in order to circumvent these potential problems. Visit our website or visit the website of the CCD or Animal Welfare Body for more information

Government’s Academic Vision

The Minister of Education, Culture and Science has recently presented a policy document Wetenschapsvisie 2025: Keuzes voor de toekomst (Academic Vision: Choices for the Future). Two items are particularly relevant for PhD candidates.

The Minister announces – again – plans for the introduction of a bursary PhD experiment. A bursary PhD candidate is a PhD student, whereas currently most PhD candidates in the Netherlands are university employees. Prout keeps a close and critical watch on these developments.

Executive Boards (Colleges van Bestuur) will receive the legal option to give the ius promovendi to associate professors (universitair hoofddocenten). If an Executive Board decides to do so, also associate professors can become a member of the examination committee (beoordelingscommissie).

 

Jet Bussemaker by Partij van de Arbeid (CC BY 2.0)

Jet Bussemaker by Partij van de Arbeid (CC BY 2.0)

Kamer tegen beurspromovendus

In aanvulling op eerdere berichtgeving over de beurspromovendus, is het het vermelden waard dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die stelt dat, aangezien de regering van mening is dat promovendi werknemers zijn en geen studenten, de regering verzocht wordt te realiseren dat promovendi door hun werkgever als werknemer worden behandeld. De uitslag van deze stemming is dus goed nieuws voor het anti-bursalenkamp, want hiermee lijkt de komst van de promotiestudent weer een stapje verder weg.

Universiteiten willen de beurspromovendus terug

Recently, Science Magazine published an article about Jorge Cham, the creator of phdcomics.com. The comic strip, “capturing the trials and tribulations of grad school“, became so popular that he left the lab for a career as a cartoonist and lecturer. Jorge’s cartoon is very popular among PhD candidates around the world, putting their everyday lives into a funny perspective.

PrOUt invited Jorge to give a lecture at our PhD Day 2009 (18 June).

You can read the article here.

Universiteiten willen de beurspromovendus terug

 

De Volkskrant, dinsdag 28 oktober 2008

Den Haag -Universiteitskoepel pleit voor verschillende ‘promotietrajecten’. Het plan stuit op verzet bij vakbond en aio’s.

Universiteiten willen promovendi weer een beurs kunnen aanbieden in plaats van een baan. Nu krijgen assistenten in opleiding (aio’s) voor het maken van hun proefschrift vrijwel altijd een aanstelling voor vier jaar. Enkele jaren geleden werd het ‘bursalenstelsel’ zo goed als afgeschaft.

‘Alleen in Bosnië, Denemarken en Nederland zijn promovendi altijd als werknemer in dienst’, zegt Sijbolt Noorda, voorzitter van universiteitskoepel VSNU. ‘Internationaal wordt de promotiefase steeds duidelijker een onderdeel van het hoger onderwijs en juist minder van een onderzoekscarrière. Wij willen daarbij aansluiten.’

De VSNU stelt in een brief aan PvdA-minister Plasterk (Onderwijs) voor om verschillende ‘promotietrajecten’ mogelijk te maken. Noorda: ‘Soms is een promovendus meer een student, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Soms is hij of zij meer een onderzoeker. Dan is en blijft de huidige werknemerspositie van de aio’s voor de hand liggen.’

De VSNU denkt dat de studentpromovendi vooral op hun plaats zijn in de nog te vormen graduate schools die Plasterk naar Angelsaksisch model bepleit. Daarin krijgen promovendi eerst gezamenlijk onderwijs. Pas in een latere fase sluiten ze zich aan bij een onderzoeksgroep. Maar de minister heeft zich voor de zomer nog uitgesproken voor
behoud van de werknemersstatus van promovendi.

Volgens Noorda hebben vooral buitenlandse promovendi in Nederland ‘geen enkel belang’ bij het huidige aio-systeem. ‘Ze betalen sociale premies voor voorzieningen waar ze geen gebruik van maken.’

Het voorstel van de universiteiten voor student-promovendi ligt gevoelig. Pas enkele jaren geleden werden de bursalen juist afgeschaft. Hoogleraren klaagden dat het op de krappe arbeidsmarkt moeilijk was om promovendi met een beurs te werven. Bovendien oordeelde de Hoge Raad in 2006 dat er sprake was van rechtsongelijkheid: de ene promovendus kreeg voor vergelijkbare werkzaamheden wel een gewone aanstelling met pensioenopbouw en recht op wachtgeld, de ander moest genoegen nemen met een beurs.

Ondanks de uitspraak van de Hoge Raad stelde de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) twee jaar geleden vijftig beurspromovendi aan, zowel Nederlandse als buitenlandse kandidaten. Zij hebben de status van student gekregen.

Vakbond AbvaKabo FNV heeft een rechtszaak tegen de RuG aangespannen. ‘Die status van student houdt namelijk niets in’, aldus advocaat Ayse Simsek van de vakbond. ‘Ze doen hetzelfde als voorheen, maar dan met een ander etiket op hun voorhoofd. En het argument dat buitenlandse promovendi liever een beurs zouden hebben dan een baan, klopt niet. Vaak komen ze er pas tijdens hun promotie achter dat anderen veel betere arbeidsvoorwaarden hebben.’

Ook het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) vindt het plan voor de student-promovendus ‘geen goede zaak’, zegt voorzitter Gertjan Tommel. ‘Het is vooral een manier om met minder geld méér promovendi te krijgen. Maar in plaats van te mikken op meer jonge onderzoekers, zouden universiteiten moeten zorgen dat promovendi beter worden begeleid. Nu haalt 30 procent de eindstreep niet.’

Lees hier de notitie Passend Promoveren van de VSNU (pdf).

Lees hier de reactie van PNN (pdf).

Rechtszaak bursalen

ABVAKABO FNV heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De vakbond vindt dat promovendi werknemers van de RUG zijn en dus recht hebben op een aanstelling en arbeidsvoorwaarden volgens de cao voor Nederlandse Universiteiten. Nu hanteert de RUG nog het bursalenstelsel, waarbij promovendi worden aangesteld op basis van een beurs en geen recht hebben op bijvoorbeeld loon, eindejaarsuitkering en vakantiegeld.

Zie deze site voor meer informatie.