Kamer tegen beurspromovendus

In aanvulling op eerdere berichtgeving over de beurspromovendus, is het het vermelden waard dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die stelt dat, aangezien de regering van mening is dat promovendi werknemers zijn en geen studenten, de regering verzocht wordt te realiseren dat promovendi door hun werkgever als werknemer worden behandeld. De uitslag van deze stemming is dus goed nieuws voor het anti-bursalenkamp, want hiermee lijkt de komst van de promotiestudent weer een stapje verder weg.