University council members and PhD representatives against the bursary PhD experiment: A letter to the Executive boards

On 24 February 2015, members of university councils and representatives of PhD organisations from the Netherlands have sent a letter to the Executive boards and Boards of directors of all Dutch universities and university medical centers on their concerns about the plans of the government to implement a bursary PhD experiment. This experiment would entail that researchers who are working on a dissertation can be considered students, instead of employees.

The aim of the letter is to draw the attention of the Executive boards to the concerns about the proposed experiment, to initiate further discussion within the university (or works) councils, and to convince the Executive boards not to take part in the experiment. The possible negative consequences are examined, and a response is given to the arguments of proponents of the experiment.

The letter was signed by more than 100 members of university councils, works councils, student councils, and representatives and national PhD organisations. Prout has signed the letter, and fully supports its content.

Read the letter against the bursary PhD experiment here in English or Dutch.

Utrechtse Promovendi: Bussemaker’s experiment promotiestudenten slecht plan

Minister Bussemaker van Onderwijs wil per 2016 een experiment starten waarbij promovendi geen werknemers van de universiteit meer zijn, maar studenten met een studiebeurs. Prout, het netwerk van Utrechtse promovendi, is kritisch. In een eerder experiment met het zogeheten bursalensysteem werden de beoogde doelen niet behaald. Prout vreest dat het experiment in zijn huidige vorm te weinig verschilt van het eerdere experiment om tot betere resultaten te leiden.

In tegenstelling tot de werknemerpromovendi hoeven promotiestudenten geen onderwijs te geven. Daardoor zouden ze zich meer kunnen concentreren op hun eigen opleiding en onderzoek. In het experiment met promotiestudenten dat de Universiteit Utrecht in de jaren negentig uitvoerde, bleek echter dat de twee typen promovendi in de praktijk niet van elkaar verschilden: het beloofde extra onderwijs voor promotiestudenten was niet beschikbaar, zij kregen niet meer begeleiding van hun promotor, en zij gaven nog steeds onderwijs.

Prout maakt zich vooral zorgen over de financiële en sociale positie van promotiestudenten en hun carrièreperspectieven. Promotiestudenten krijgen geen reiskostenvergoeding, bouwen geen pensioen op en hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als zij een beurs krijgen die even hoog is als het nettosalaris van een werknemerpromovendus, dan moeten zij deze onkosten dus uit eigen portemonnee betalen. De kans op een baan na afronding van de promotie is volgens Prout ook kleiner: werkgevers buiten de universiteit zullen het promotietraject niet als ‘werkervaring’ beschouwen, terwijl universiteiten zullen wijzen op het gebrek aan onderwijservaring.

Promoveren wordt volgens Prout op deze manier onaantrekkelijk. “Als promotiestudent kun je eind twintig zijn en nog steeds student, terwijl je voormalige studiegenoten al een paar jaar een ‘echte’ baan hebben,” aldus Prout-voorzitter Sophie van Uijen. “De Minister wil meer promovendi aantrekken, maar wij verwachten exact het tegenovergestelde.”

Bursary PhDs in Utrecht? (English version)

Recently there has been growing uneasiness surrounding the bursary system for PhD candidates at Dutch universities. In April 2013, a judge ruled that PhD candidates at the University of Groningen could be appointed as students with a scholarship, but the Dutch Tax Administration disagrees with this ruling. Nevertheless, in May 2013, the Minister of Education, Culture and Science, Jet Bussemaker, gauged the opinion of Dutch universities on an experiment with a bursary system for PhDs. In December 2013, the national PhD network PNN published a position paper on the issue. Although there are no indications that anything will change in Utrecht any time soon, it would not be the first time that an attempt to reform the system has been made.

Continue reading

Bursary PhDs in Utrecht?

Recently there has been growing uneasiness surrounding the bursary system for PhD candidates at Dutch universities. In April 2013, a judge ruled that PhD candidates at the University of Groningen could be appointed as students with a scholarship, but the Dutch Tax Administration does not agree. Nevertheless, in May 2013 the Minister of Education, Culture and Science, Jet Bussemaker, gauged the opinion of Dutch universities on an experiment with a bursary system for PhDs. In December 2013, the national PhD network  PNN published a position paper on the issue. Although there are no indications that anything will change in Utrecht any time soon, it would not be the first time that the system is reformed.

Continue reading

Bursaries win law suit

This summer, a judge ruled that bursaries are indeed performing regular labor, and should be regarded as employees.

The labor union ABVAKABO FNV sued the Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in name of 13 bursary PhD students of the RUG, demanding that they be regarded as regular employees. In line with previous case law, the verdict favors the point of view of ABVAKABO FNV in all three main issues of the case: what bursaries do is labour, what they earn is wage, and the relation of a bursary with his supervisor is a hierarchical one. As a result, bursaries should be recognized as employees. What impact this decision will have is too early to say. We will keep you informed about new developments.

You can read an advice of ABVAKABO FNV to all bursary PhD students here (Dutch).

Kamer tegen beurspromovendus

In aanvulling op eerdere berichtgeving over de beurspromovendus, is het het vermelden waard dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die stelt dat, aangezien de regering van mening is dat promovendi werknemers zijn en geen studenten, de regering verzocht wordt te realiseren dat promovendi door hun werkgever als werknemer worden behandeld. De uitslag van deze stemming is dus goed nieuws voor het anti-bursalenkamp, want hiermee lijkt de komst van de promotiestudent weer een stapje verder weg.

Universiteiten willen de beurspromovendus terug

Recently, Science Magazine published an article about Jorge Cham, the creator of phdcomics.com. The comic strip, “capturing the trials and tribulations of grad school“, became so popular that he left the lab for a career as a cartoonist and lecturer. Jorge’s cartoon is very popular among PhD candidates around the world, putting their everyday lives into a funny perspective.

PrOUt invited Jorge to give a lecture at our PhD Day 2009 (18 June).

You can read the article here.

Universiteiten willen de beurspromovendus terug

 

De Volkskrant, dinsdag 28 oktober 2008

Den Haag -Universiteitskoepel pleit voor verschillende ‘promotietrajecten’. Het plan stuit op verzet bij vakbond en aio’s.

Universiteiten willen promovendi weer een beurs kunnen aanbieden in plaats van een baan. Nu krijgen assistenten in opleiding (aio’s) voor het maken van hun proefschrift vrijwel altijd een aanstelling voor vier jaar. Enkele jaren geleden werd het ‘bursalenstelsel’ zo goed als afgeschaft.

‘Alleen in Bosnië, Denemarken en Nederland zijn promovendi altijd als werknemer in dienst’, zegt Sijbolt Noorda, voorzitter van universiteitskoepel VSNU. ‘Internationaal wordt de promotiefase steeds duidelijker een onderdeel van het hoger onderwijs en juist minder van een onderzoekscarrière. Wij willen daarbij aansluiten.’

De VSNU stelt in een brief aan PvdA-minister Plasterk (Onderwijs) voor om verschillende ‘promotietrajecten’ mogelijk te maken. Noorda: ‘Soms is een promovendus meer een student, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Soms is hij of zij meer een onderzoeker. Dan is en blijft de huidige werknemerspositie van de aio’s voor de hand liggen.’

De VSNU denkt dat de studentpromovendi vooral op hun plaats zijn in de nog te vormen graduate schools die Plasterk naar Angelsaksisch model bepleit. Daarin krijgen promovendi eerst gezamenlijk onderwijs. Pas in een latere fase sluiten ze zich aan bij een onderzoeksgroep. Maar de minister heeft zich voor de zomer nog uitgesproken voor
behoud van de werknemersstatus van promovendi.

Volgens Noorda hebben vooral buitenlandse promovendi in Nederland ‘geen enkel belang’ bij het huidige aio-systeem. ‘Ze betalen sociale premies voor voorzieningen waar ze geen gebruik van maken.’

Het voorstel van de universiteiten voor student-promovendi ligt gevoelig. Pas enkele jaren geleden werden de bursalen juist afgeschaft. Hoogleraren klaagden dat het op de krappe arbeidsmarkt moeilijk was om promovendi met een beurs te werven. Bovendien oordeelde de Hoge Raad in 2006 dat er sprake was van rechtsongelijkheid: de ene promovendus kreeg voor vergelijkbare werkzaamheden wel een gewone aanstelling met pensioenopbouw en recht op wachtgeld, de ander moest genoegen nemen met een beurs.

Ondanks de uitspraak van de Hoge Raad stelde de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) twee jaar geleden vijftig beurspromovendi aan, zowel Nederlandse als buitenlandse kandidaten. Zij hebben de status van student gekregen.

Vakbond AbvaKabo FNV heeft een rechtszaak tegen de RuG aangespannen. ‘Die status van student houdt namelijk niets in’, aldus advocaat Ayse Simsek van de vakbond. ‘Ze doen hetzelfde als voorheen, maar dan met een ander etiket op hun voorhoofd. En het argument dat buitenlandse promovendi liever een beurs zouden hebben dan een baan, klopt niet. Vaak komen ze er pas tijdens hun promotie achter dat anderen veel betere arbeidsvoorwaarden hebben.’

Ook het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) vindt het plan voor de student-promovendus ‘geen goede zaak’, zegt voorzitter Gertjan Tommel. ‘Het is vooral een manier om met minder geld méér promovendi te krijgen. Maar in plaats van te mikken op meer jonge onderzoekers, zouden universiteiten moeten zorgen dat promovendi beter worden begeleid. Nu haalt 30 procent de eindstreep niet.’

Lees hier de notitie Passend Promoveren van de VSNU (pdf).

Lees hier de reactie van PNN (pdf).

Rechtszaak bursalen

ABVAKABO FNV heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De vakbond vindt dat promovendi werknemers van de RUG zijn en dus recht hebben op een aanstelling en arbeidsvoorwaarden volgens de cao voor Nederlandse Universiteiten. Nu hanteert de RUG nog het bursalenstelsel, waarbij promovendi worden aangesteld op basis van een beurs en geen recht hebben op bijvoorbeeld loon, eindejaarsuitkering en vakantiegeld.

Zie deze site voor meer informatie.